Najava i Rezultati

BEOGRAD U FINALU ( 3-0 U SERIJI )
Matchup Result
Beograd'96 vs.
Novi Sad
15
0
Novi Sad vs.
Beograd'96
11
12
Beograd'96 vs.
Novi Sad
4
8
Novi Sad vs.
Beograd'96
0
10
Novi Sad vs.
Beograd'96
16
14