Najava i Rezultati

BEOGRAD U FINALU ( 3-0 U SERIJI )
Matchup Result
Novi Sad vs.
Beograd'96
-
-
Beograd'96 vs.
Novi Sad
-
-
Novi Sad vs.
Beograd'96
0
10
Novi Sad vs.
Beograd'96
16
14
Beograd'96 vs.
Vojvodina
14
3